Rekisteriseloste

 

Laadittu: 31.10.2014. Päivitetty 12.10.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kuntokeskus Sisu Oy
Osoite: Ollinkalliontie 3, 92100 RAAHE
E-mail: info@kuntokeskussisu.fi
Puhelin: 044-9891339

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö Jani Eteläaho

3. Rekisterin nimi
Kuntokeskus Sisu Oy asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden sähköinen ilmoittautuminen ja tunnistautuminen rekisterin ylläpitäjän järjestämiin tapahtumiin kuten kuntosalille tai ryhmäliikuntatunneille. Rekisteriä käytetään myös kulunvalvonnan hallintaan ja muihin tietojärjestelmätarpeisiin. Tietoja tarvitaan kuntosalin ja/tai ryhmäliikunnan kävijämäärien seurantaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, osoitetiedot,
sähköpostiosoite, e-laskutuksen vaadittavat tiedot sekä muita asiakkuuteen liittyviä tietoja. Lisäksi rekisterissä on tiedot asiakkuudesta (kuten käyntikerrat ja niiden ajankohdat). Rekisterissä voi olla myös asiakkaan määrittelemä salasana verkkopalvelun käyttämistä varten (salattuna).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Palvelu on käytettävissä osoitteessa sisu.fitnessbooker.fi

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa rekisterin ylläpitäjän tietojärjestelmässä, johon pääsee ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan hallussapitäjät. Käyttäjätunnus ja salasana ovat ainoastaan henkilökunnan ja teknisten asiantuntijoiden käytettävissä. Paperille tulostettuja tietoja säilytetään rekisterin ylläpitäjän toimitiloissa.

9. GDPR sääntelyn mukaiset vaatimukset
Mitä dataa kerätään ja miten sitä käytetään.

Tietoja kysytään asiakkaalta itseltään tai syötetään henkilökunnan toimesta. Ulkoisista tietolähteistä tietoja ei haeta, muutoin kuin mitä loppukäyttäjä on suostumuksensa antanut. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kuin niissä määrin mitä asiakas on suostumuksen antanut tai liiketoiminnallisesti on tarpeellista. Liiketoiminnallisesti pakollisia ovat laskutustiedot ja yhteydenpito asiakkaaseen (sähköpostiosoite ja puhelinnumero tekstiviestien toimittamiseksi). Liikuntakeskus vastaa toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että järjestelmää käyttävät henkilöt ovat tietoisia henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä ohjeista ja niiden noudattamisesta. Mikäli liikuntakeskuksen palvelu sisältää videovalvonnan, siitä syntyvät videovalvontatallenteet liitetään kulunvalvontalokin perusteella loppukäyttäjään, jolloin voidaan tarvittaessa päätellä kuka loppuasiakas on kyseessä. Videovalvontatallenteisiin pääsy voi olla ainoastaan niillä liikuntakeskuksen henkilöillä, jotka muutoinkin tietojärjestelmää käyttävät. 

9.1 Tietojen kuvaus ja käyttötarkoitus
• Etunimi – Vain kuluttaja-asiakkaat.
• Sukunimi – Vain kuluttaja-asiakkaat.
• Yrityksen nimi – Vain yritysasiakkaat.
• Y-tunnus – Vain yritysasiakkaat.
• Syntymäaika – Vain kuluttaja-asiakkaat.
• Sukupuoli – Vain kuluttaja-asiakkaat.
• Sähköposti – Asiakkaan kontaktointi, ryhmäliikuntatuntimuutoksista ilmoittaminen, asiakkaan käyttäjätunnus oma profiiliin, vaaditaan ryhmäliikuntapaikan varaamiseen.
• Salasana – Salasana asiakkaan oma profiliin, tallennetaan salattuna.
• Puhelinnumero – Asiakkaan kontaktointi. SMS -ilmoitukset.
• Lähiosoite – Kontaktointi. Laskun toimitusosoite.
• Postinumero – Kontaktointi. Laskun toimitusosoite.
• Postitoimipaikka – Kontaktointi. Laskun toimitusosoite.
• Sähköpostimarkkinointilupa – Asiakkuuden hoito ja kontaktointi.
• Tekstiviestimarkkinointilupa – Asiakkuuden hoito ja kontaktointi.
• Laskutussähköpostiosoite – Erikseen määritelty sähköpostiosoite johon sähköpostitse toimitettavat laskut lähetetään.
• Laskun saaja – Erikseen määritelty laskutettava.
• Laskutuslähiosoite – Erikseen määritelty laskutuksen lähiosoite.
• Laskutuspostinumero – Erikseen määritelty laskutuksen postinumero.
• Laskutustoimipaikka – Erikseen määritelty laskutuksen toimipaikka.
• Asiakkaan kulku kulkuvalvonvonnan alaisesta ovesta tai portista – Asiakkaan yksilöivä tieto kulkutunnisteesta. Väärinkäytös- ja epäselvien tilanteiden selvittäminen.
• Asiakkaan kulku kulunvalvonnan kosketusnäytön kautta – Asiakkaan yksiöivä tieto kulkutunnisteesta. Väärinkäytös- ja epäselvien tilanteiden selvittäminen. Ryhmäliikuntatuntien hallinta.
• Asiakkaan tiedot: Sähköpostin lähetys – Viestin lähettäjä, aikaleima ja viestin sisältö. Epäselvien tilanteiden selvittäminen.
• Asiakkaan tiedot: Tekstiviestin lähetys – Viestin lähettäjä, aikaleima ja viestin sisältö. Epäselvien tilanteiden selvittäminen.
• Lokimerkintä kulunvalvonnassa – Aikaleima, kulkutunnisteen tiedot. Epäselvien tilanteiden selvittäminen.
• Videotallenne – Liiketunnistukseen perustuva videotallenne. Pseudonymisoitu tieto eli tallenne ei sisällä faktuaalista tietoa kuka asiakas on kyseessä. Kulunvalvontalokitietoon yhdistämällä voidaan päätellä kuka asiakas on kyseessä. Epäselvien tilanteiden selvittäminen.
• AccessManagement loki-tiedosto, kulkutunniste, nimi  – Kulunvalvonnan luotettava toiminta ja epäselvien tilanteiden selvittely.
• Loppuasiakkaan IP-osoite – Lokitieto IP -osoitteista. Palvelimen lokitieto.
• Tapahtumaloki – Aikaleimallinen tapahtumaketju kuka ja mitä asiakastietoja on muutettu.

9.2 Tietojen poisto
Asiakas voi pyytää tietojensa poistoa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

 

ylalogo2

Kuntokeskus Sisu

© 2019 Kuntokeskus Sisu Oy